Home

De Stichting Senioren Platform is een platform dat de belangen van alle ouderen in Hoogeveen bewaakt en contacten onderhoudt met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, welzijnswerk en de gemeente.
De Stichting Senioren Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het ouderenbeleid. Belangrijke onderwerpen zijn wonen, zorg, welzijn, de WMO, minimabeleid en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG).

Zie de Privacy verklaring omtrent verwerking van persoonsgegevens van de Stichting Senioren Platform Hier!

 

Langer thuis wonen senioren

Rondetafelgesprek van 30 september 2019 in de Tweede Kamer. Zes actuele punten, die van belang zijn voor beleid en uitvoering. lees meer »

Senioren na een val vaak naar de spoedeisende hulp.

In 2018 moesten 108.000 65-plussers zich in het ziekenhuis laten behandelen na een val in of rond het huis. lees meer »